Διαχείριση μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού

Με τη Μισθοδοσία της SoftΟne διαχειρίζεστε εύκολα και αξιόπιστα τη μισθοδοσία και όλο το ανθρώπινο δυναμικό σας.

Παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένου αρχείου των εργαζομένων, χωρίς περιορισμούς στις καταχωρίσεις μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων.

Σε συνδυασμό με την εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Soft1 HRMS και την πρωτοποριακή πλατφόρμα αλληλεπίδρασης εργαζομένων-επιχείρησης Soft1 MyWorkplace, το σύστημα μισθοδοσίας της SoftOne υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των λειτουργιών διαχείρισης προσωπικού.

Καλύπτει αποτελεσματικά όλες τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη μισθοδοσία των εργαζομένων  που αφορούν την εργασία, τη φορολόγηση και την ασφάλιση. Κι επειδή έχει διευρυμένες δυνατότητες παραμετροποίησης θα καλύπτει και μελλοντικές αλλαγές στη νομοθεσία, όπως διαθέτει ήδη την αναγκαία υποδομή για τις αλλαγές που θα προκύψουν με την Ψηφιακή Κάρτα Εργαζόμενου και την online διασύνδεση των επιχειρήσεων με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Πρόκειται δηλαδή για ένα ολοκληρωμένο HRM λογισμικό που έχει συγκεντρωμένα όλα τα δεδομένα μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού, σε ένα ενιαίο σύστημα που καθιστά εύκολη και αξιόπιστη τη διαχείριση όλων των παραμέτρων και συγχρόνως μειώνει σημαντικά το κόστος του Human Resources Μanagement της επιχείρησης.

Η Μισθοδοσία καθιστά τη διαχείριση του προσωπικού εύκολη και διαρκώς ενημερωμένη αφού έχει πολλαπλές λειτουργικές ενότητες όπως τις Συλλογικές Συμβάσεις, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τη Σύνδεση με τις Τράπεζες, την Εμπορική Διαχείριση.

H ΣΕΜ-S σάς συμβουλεύει, εκπαιδεύει το αρμόδιο προσωπικό για τη χρήση της και παραμετροποιεί τη Μισθοδοσία για καλύψει η επιχείρησή σας τις ανάγκες της και να επωφεληθεί από όλες τις λειτουργίες της.

Η ΣΕΜ-S αναλαμβάνει να παραμετροποιήσει πλήρως το ERP και να το προσαρμόσει στις ανάγκες και την καθημερινότητά σας,
Η ΣΕΜ-S αξιοποιεί τις τεχνολογιές εξελίξεις και σάς καθοδηγεί ώστε να βελτιώσετε τις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες σας.
Η ΣΕΜ-S καταλαβαίνει τις αυξημένες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων μικρών και μεγάλων για αυτό έχει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού για τη σωστή διαχείριση και οργάνωση κάθε είδους αποθήκης.

Business Intelligence (BI)                         

Η ΣΕΜ-S γνωρίζει την αξία της σωστής κι έγκαιρης πληροφόρησης για την επιτυχία μιας επιχείρησης.
Η ΣΕΜ-S προσφέρει υπηρεσίες και διαχείρισης προσωπικού.

Λογιστικές Εφαρμογές                              

Η ΣΕΜ-S παρακολουθεί στενά τις νομοθετικές και φορολογικές εξελίξεις και καθοδηγεί τους συνεργάτες της στην επιλογή της βέλτιστης λύσης.