ΣΕΜ-S 

Ο καινοτόμος πάροχος επιχειρηματικών μηχανογραφικών λύσεων

Μεταφέρει την εμπειρία και τη γνώση της από το σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων έργων σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και όλων των επιχειρηματικών κλάδων.


Οι ταχύτατοι ρυθμοί τεχνολογικής εξέλιξης επιβάλλουν ένα συνεργάτη-σύμβουλο, γνώστη των νέων τεχνολογιών με καινοτόμες λύσεις.

Μόνον ένας τέτοιος συνεργάτης μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την οργάνωση, την παραγωγικότητα και την κερδοφορία τους αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό τους.

Η ΣΕΜ-S με 35+ χρόνια παρουσίας στην αγορά του λογισμικού επιχειρηματικών εφαρμογών είναι αυτός ακριβώς ο συνεργάτης. 

Διαθέτει στελέχη με πολυετή εμπειρία, τόσο τεχνική όσο και επιχειρηματική, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων με χρήση Turn-key Software Solutions, Custom Software Development και το συνδυασμό τους.  

Στρατηγική επιλογή της η αποκλειστική συνεργασία με τη SoftOne τον κορυφαίο όμιλο εταιρειών επιχειρηματικού λογισμικού με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και σε διεθνείς αγορές.

Η ΣΕΜ-S μεριμνά για συνεχή βελτίωση της ποιότητας της οργάνωσης των επιχειρήσεων που συνεργάζεται. Στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου, παραγωγής και πώλησης και συγχρόνως στην ανάδειξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των συνεργατών της.

 

Τα σημεία υπεροχής της ΣΕΜ-S
  • Υψηλή Εξειδίκευση. Κατανοεί τους στόχους, τις απόψεις, τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνατότητες των συνεργατών της.
  • Άριστη Τεχνογνωσία. Παρέχει συμβουλές και λύσεις πάντα με διορατικότητα και ευελιξία που βρίσκονται ένα βήμα μπροστά.
  • Λειτουργεί ομαδικά, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της εξειδικευμένης ομάδας με την αποτελεσματικότητα και την τεχνογνωσία μιας εδραιωμένης εταιρείας.
  • Αξιοπιστία. Δημιουργεί σχέσεις που διαρκούν και οι οποίες βασίζονται στην εμπιστοσύνη.
  • Προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες αποτελεσματικής υποστήριξης 24/7.