Λογιστικές Εφαρμογές

Η Softone έχει πιστοποιηθεί από την ΑΑΔΕ λαμβάνοντας άδεια καταλληλότητας για την ηλεκτρονική διαβίβαση κάθε είδους παραστατικού πώλησης: Β2Β, Β2C, B2G.

Σε μια εποχή που οι συναλλαγές γίνονται ψηφιακά και ηλεκτρονικά, η ΣΕΜ-S συνεργάζεται με τη SoftOne και εξειδικευμένους λογιστές ώστε να έχει γνώση όλων των ραγδαίων εξελίξεων και να συμβουλεύει υπεύθυνα τους συνεργάτες της.

Σήμερα όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν όλα τα Παραστατικά και λογιστικά έγγραφά τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ My Data.

Η χρήση της πλατφόρμας αυτής απαιτεί πολύ καλή γνώση και συνεχή ενημέρωση, έχει όμως, και πολλά οφέλη: απλοποίηση και αυτοματοποίηση των φορολογικών δηλώσεων και πιο άμεση επιστροφή φόρου Εισοδήματος - Φ.Π.Α. για τις επιχειρήσεις, απλοποίηση των διαδικασιών για την παροχή οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων, κ.ά.

 

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν αφορά μόνον παραστατικά πωλήσεων, αλλά όλα τα εκδιδόμενα έγγραφα ERP μεταξύ δύο εμπορικών εταίρων. 

H υπηρεσία e-invoicing της SoftOne απαλλάσσει κάθε επιχείρηση από οποιαδήποτε εργασία εκτύπωσης, αποστολής και αρχειοθέτησης έντυπων παραστατικών.Επιτρέπει την έκδοση και τη διακίνηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων και αποδείξεων λιανικής απευθείας από το σύστημα λογισμικού ή τιμολόγησης και αυτόματα αρχειοθετεί αυτά στο Cloud.

Με τη διαδικασία αυτή μειώνεται το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, υπάρχει συνεχής διασύνδεση με το ERP, φορολογική συμμόρφωση, ταχύτερες εισπράξεις κι επιστροφές φόρου.

Η ΣΕΜ-S αναλαμβάνει να παραμετροποιήσει πλήρως το ERP και να το προσαρμόσει στις ανάγκες και την καθημερινότητά σας,
Η ΣΕΜ-S αξιοποιεί τις τεχνολογιές εξελίξεις και σάς καθοδηγεί ώστε να βελτιώσετε τις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες σας.
Η ΣΕΜ-S καταλαβαίνει τις αυξημένες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων μικρών και μεγάλων για αυτό έχει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού για τη σωστή διαχείριση και οργάνωση κάθε είδους αποθήκης.

Business Intelligence (BI)                         

Η ΣΕΜ-S γνωρίζει την αξία της σωστής κι έγκαιρης πληροφόρησης για την επιτυχία μιας επιχείρησης.
Η ΣΕΜ-S προσφέρει υπηρεσίες και διαχείρισης προσωπικού.

Λογιστικές Εφαρμογές                              

Η ΣΕΜ-S παρακολουθεί στενά τις νομοθετικές και φορολογικές εξελίξεις και καθοδηγεί τους συνεργάτες της στην επιλογή της βέλτιστης λύσης.