Υπηρεσίες

Προϊόντα και υπηρεσίες μηχανογράφησης.

 
Η ΣΕΜ-S είναι σε θέση να εγγυάται και να συντονίζει την πορεία ενός πληροφοριακού συστήματος σε όλο τον κύκλο ζωής του.
Η ΣΕΜ-S αναλαμβάνει να παραμετροποιήσει πλήρως το ERP και να το προσαρμόσει στις ανάγκες και την καθημερινότητά σας,
Η ΣΕΜ-S αξιοποιεί τις τεχνολογιές εξελίξεις και σάς καθοδηγεί ώστε να βελτιώσετε τις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες σας.
Η ΣΕΜ-S καταλαβαίνει τις αυξημένες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων μικρών και μεγάλων για αυτό έχει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού για τη σωστή διαχείριση και οργάνωση κάθε είδους αποθήκης.

Business Intelligence (BI)                         

Η ΣΕΜ-S γνωρίζει την αξία της σωστής κι έγκαιρης πληροφόρησης για την επιτυχία μιας επιχείρησης.
Η ΣΕΜ-S προσφέρει υπηρεσίες και διαχείρισης προσωπικού.

Λογιστικές Εφαρμογές                              

Η ΣΕΜ-S παρακολουθεί στενά τις νομοθετικές και φορολογικές εξελίξεις και καθοδηγεί τους συνεργάτες της στην επιλογή της βέλτιστης λύσης.