Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής

Καινοτόμες λύσεις Επιχειρησιακού Λογισμικού για εταιρείες και οργανισμούς όλων των επιχειρηματικών κλάδων.

Οι λύσεις που προσφέρουμε σχεδιάζονται και υλοποιούνται με γνώμονα την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων ώστε να μεγιστοποιούν τις δυνατότητες αυτών.
Περισσότερα
 
Γραφείο
Υμηττού 7, 175 64, Π. Φάληρο
Email
info@semsae.gr
Τηλέφωνο
+30 210 9480 050
Η ΣΕΜ-S
Ιδρύθηκε το 1986. Στρατηγικός συνεργάτης των σημαντικότερων εταιρειών παραγωγής Λογισμικού. Αποκλειστικός Business Partner της IBM έως το 2007 και πλέον Premium Partner της SoftOne.
  • Προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ανάπτυξης και υλοποίησης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.
  • Στόχος της η διαρκής αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των  πελατών της.
  • Ποιότητα, συνέπεια, αξιοπιστία, άμεση ανταπόκριση και ευελιξία, είναι οι αξίες της πελατοκεντρικής επιχειρησιακής της φιλοσοφίας και κουλτούρας.
35+
Χρόνια Εμπειρίας 
Πολυετή παρουσία στην Ελληνική, Κυπριακή και Βαλκανική αγορά    
1000+
Πελάτες 
Μεγάλος Κατάλογος
Ικανοποιημένων πελατών    
800+
Ολοκληρωμένα έργα
Σειρά επιτυχημένων εγκατεστημένων μηχανογραφικών εφαρμογών

Υψηλά Λειτουργικά Πρότυπα                            ISO 9001:2015                            Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας       ISO 27001:2013   Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών

SYSTEM INTEGRATOR

Εγγυάται το συνδυασμό της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών(h/w και s/w), αλλά και διαδικασιών για τη δημιουργία ενός πολυδιάστατου συστήματος επιχειρηματικών λειτουργιών.

Η ΣΕΜ-S έχοντας συλλάβει έγκαιρα τα μηνύματα της αγοράς για υπηρεσίες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφοριακών συστημάτων βρέθηκε πολύ γρήγορα σε θέση να εγγυάται και να συντονίζει την πορεία ενός πληροφοριακού συστήματος σε όλον τον κύκλο ζωής.

Η ανάδειξη και καταξίωση της ΣΕΜ-S ως κυρίαρχος System Integrator στον τομέα της Ενοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων έρχεται ως αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης εμπειρίας και ενός στρατηγικού σχεδιασμού βασισμένου στην υψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων της.

Σχεδιασμός

Οι ειδικοί μας σχεδιάζουν συστήματα βάσει λεπτομερούς τεχνικής ανάλυσης και αξιολόγησης των απαιτήσεων της επιχείρησης.

Τα Στάδια:

1. Καθορισμός αρχιτεκτονικής και λειτουργικότητας του συστήματος.

2.Μελέτη αλληλεπιδράσεων με άλλα συστήματα.

3.Παρουσίαση της υποδομής - εξοπλισμός, συστήματα και εφαρμογές λογισμικού. 

Ανάπτυξη

Οι τεχνικοί μας  αναπτύσσουν πρωτότυπο software  παραμετροποιώντας συστήματα, βάσεις δεδομένων  και υποδομές.

Υλοποίηση

Η υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται με χρήση υψηλών προτύπων ποιότητας που διασφαλίζουν την ομαλή, αποδοτική και μακροχρόνια  λειτουργία των συστημάτων. 

Αναβάθμιση

Mέσω της ενοποίησης νέων και υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων αναβαθμίζεται η συνολική υποδομή και ενισχύεται διαχρονικά η αξιοπιστία της επένδυσης.

Πελάτες
Έχει να επιδείξει σειρά επιτυχημένων εγκαταστάσεων και μεγάλο κατάλογο ικανοποιημένων πελατών.
Ενδεικτικά εταιρείες που εμπιστεύονται τη ΣΕΜ-S
Η ΣΕΜ-S αναλαμβάνει να παραμετροποιήσει πλήρως το ERP και να το προσαρμόσει στις ανάγκες και την καθημερινότητά σας,
Η ΣΕΜ-S αξιοποιεί τις τεχνολογιές εξελίξεις και σάς καθοδηγεί ώστε να βελτιώσετε τις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες σας.
Η ΣΕΜ-S καταλαβαίνει τις αυξημένες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων μικρών και μεγάλων για αυτό έχει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού για τη σωστή διαχείριση και οργάνωση κάθε είδους αποθήκης.

Business Intelligence (BI)                         

Η ΣΕΜ-S γνωρίζει την αξία της σωστής κι έγκαιρης πληροφόρησης για την επιτυχία μιας επιχείρησης.
Η ΣΕΜ-S προσφέρει υπηρεσίες και διαχείρισης προσωπικού.

Λογιστικές Εφαρμογές                              

Η ΣΕΜ-S παρακολουθεί στενά τις νομοθετικές και φορολογικές εξελίξεις και καθοδηγεί τους συνεργάτες της στην επιλογή της βέλτιστης λύσης.