Πελάτες

Κατάλογος
ικανοποιημένων πελατών.

 
H ΣΕΜ-S έχει να επιδείξει σειρά επιτυχημένων εγκαταστάσεων και μεγάλο κατάλογο ικανοποιημένων πελατών.

Αλέξιος Γουργολίτσας

Διευθύνων Σύμβουλος

 

"Η συνεργασία μας με την εταιρεία Σ.Ε.Μ-S. A.E ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016. Μέσα στα 7 αυτά χρόνια μάς βοήθησαν ώστε να οργανώσουμε και να υποστηρίξουμε την επιχείρηση μας με λύσεις που οδήγησαν στην υλοποίηση των στόχων μας.
Αντλούμε πληροφορίες σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση των λειτουργιών σε επίπεδο στρατηγικής, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αποκομίσαμε πολλαπλά οφέλη, όπως τον πλήρη έλεγχο των διαδικασιών, τη μειωμένη τιμή αγοράς εμπορευμάτων, τη μειωμένη ποσότητα αποθεμάτων, το μειωμένο κόστος συναλλαγών,αλλά και το αυξημένο κέρδος. Η συνεργασία μας συνέβαλε σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, αφού συνδέσαμε τις λειτουργίες της Οικονομικής και Εμπορικής Διαχείρισης. Μάς δόθηκε έτσι η δυνατότητα άντλησης προηγμένων στατιστικών πληροφοριών που οδήγησαν στην πιο καθαρή εικόνα της επιχείρησης. Αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας ήταν η βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων."