Πελάτες

Κατάλογος
ικανοποιημένων πελατών.

 
H ΣΕΜ-S έχει να επιδείξει σειρά επιτυχημένων εγκαταστάσεων και μεγάλο κατάλογο ικανοποιημένων πελατών.

Γιώργος Βέργαδος

Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων 

"Η εταιρεία Αθανασίου Ε.Α.Ε. επέλεξε τη ΣΕΜ-S ως στρατηγικό της συνεργάτη για την παροχή λύσεων που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις καθημερινές ανάγκες του κλάδου και στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Η πολυετής συνεργασία μας με τη ΣΕΜ-S, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη αλλά και την ικανοποίηση για τις υπηρεσίες που προσφέρει και κυρίως για το υψηλό επίπεδο γνώσεων των ανθρώπων της, οι οποίοι σχεδιάζουν λύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εταιρείας μας και κατ' επέκταση στις δυνατότητες της να συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους προμηθευτές και στους πελάτες της.»