Πολιτική Απορρήτου της ΣΕΜ-S

Εισαγωγή

Στη ΣΕΜ-S θέτουμε ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Κατανοούμε τη σημασία των προσωπικών σας πληροφοριών και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε με προσοχή τις πληροφορίες, τις οποίες μοιράζεστε μαζί μας.
Η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών σας, εκ μέρους μας, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή όπως προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. 

Στην εταιρεία μας, ενισχύουμε ακόμα περισσότερο την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω τεχνικών μέτρων ασφαλείας και εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης. Η πιστοποίηση ISO 27.001:2013 Ασφάλειας Πληροφοριών, άλλωστε, επιστεγάζει τη δέσμευσή μας αυτή, όπως αποτυπώνεται και στην Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών της ΣΕΜ-S.

 

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε

  • Πληροφορίες που παρέχετε εσείς οι ίδιοι απευθείας, καθώς ορισμένες Υπηρεσίες δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς.
  • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ των Υπηρεσιών. Ενδέχεται να συλλέγουμε και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών «νέφους» (cloud) μέσω ανάλογου λογισμικού. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συλλέγουμε:  
    1.  Πληροφορίες διεύθυνσης MAC, διεύθυνση IP, έκδοση λειτουργικού συστήματος, και άλλα στατιστικά στοιχεία.
    2.  Πληροφορίες σύνδεσης - όπως χρόνος και διάρκεια χρήσης της Υπηρεσίας, και τυχόν πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες σε cookies.

 

Σε ποιον κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας

Οι πληροφορίες σας δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.